E-Regis  ระบบลงทะเบียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช E-Regis  ระบบลงทะเบียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กรุณา Login
เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nstru E-Regis)

ทาง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะทำการเปิดระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ของนักศึกษาภาคพิเศษ ทุกชั้นปี
โดยกำหนดให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ได้ตั่งแต่ วันที่ 30 สิงหาคม - 9 กันยายน 2561
กรุณาลงชื่อเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นใช้งาน


รหัสนักศึกษา : 
รหัสผ่าน : หากประสบปัญหาการใช้งานระบบโปรดแจ้ง

ฝ่ายประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อาคารพรหมโยธี โทรศัพท์ 097-349-9469 , 084-192-5908


29/08/2561 :

    กำหนดการณ์ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี

    สามารถ ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่

ภาคปกติ       8  -  17   ส.ค. 2561
ภาคพิเศษ    30 ส.ค.-9 ก.ย. 2561

    และสามารถสั่งพิมพ์ ตารางเรียน/ตารางสอน(ฉบับจริง)และใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน ได้ตั้งแต่

(ภาคปกติ) วันที่   22 ส.ค. 2561
(ภาคพิเศษ) วันที่   12 ก.ย. 2561


07/08/2561 :

   รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ปฏิทินวิชาการ
รายวิชาเลือกเสรี (ภาคปกติ)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   โทรศัพท์: 097-349-9469  , 084-1925908   
Copyright © 2015 All Rights Reserved.