ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1/1
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. - 20 พ.ย. 2560

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี    ภาคปกติ
รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1/2
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี    ภาคปกติ
รอบที่ 2 โควตา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. - 10 เม.ย. 2561

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี    ภาคปกติ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 13 พ.ค. 2561

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี    ภาคปกติ
รอบที่ 3.5 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชตภูมิศาสตร์ภาคใต้
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 18 พ.ค. 2561

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี    ภาคปกติ
[สำหรับผู้ดูแลระบบ]