ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รอบที่ 5 อิสระ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2561

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี    ภาคปกติ
รับสมัครภาคพิเศษ(กศ.บป.) เสาร์-อาทิตย์
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. - 3 ส.ค. 2561

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 4 ปี    ภาคพิเศษ(กศ.บป.)
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 13 พ.ค. 2561

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี    ภาคปกติ
รอบที่ 3.5 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชตภูมิศาสตร์ภาคใต้
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 18 พ.ค. 2561

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี    ภาคปกติ
[สำหรับผู้ดูแลระบบ]