ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รอบที่ 5 อิสระ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2561

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี    ภาคปกติ
รอบที่ 6 รอบพิเศษ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 21 ก.ค. 2561

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี    ภาคปกติ
รับสมัครภาคพิเศษ(กศ.บป.) เสาร์-อาทิตย์
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. - 3 ส.ค. 2561

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 4 ปี    ภาคพิเศษ(กศ.บป.)
[สำหรับผู้ดูแลระบบ]