ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รอบที่ 1/1 รับตรงใช้ความสามารถพิเศษ (Portfolio)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. - 30 พ.ย. 2561

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี    ภาคปกติ

รอบที่ 1/2 โควตา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค. 2561 - 8 ม.ค. 2562

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี    ภาคปกติ

รอบที่ 2/1 รับตรง
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. - 13 มี.ค. 2562

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี    ภาคปกติ

รอบที่ 2/2 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 5 เม.ย. 2562

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี    ภาคปกติ

รอบที่ 5 รับอิสระ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2562

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี    ภาคปกติ

รับสมัครภาคพิเศษ(กศ.บป.) เรียนเสาร์-อาทิตย์
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. - 8 ก.ค. 2562

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี    ภาคพิเศษ(กศ.บป.)

[สำหรับผู้ดูแลระบบ]