ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รอบที่ 1/1 รับตรงใช้ความสามารถพิเศษ (Portfolio)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. - 30 พ.ย. 2561

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี    ภาคปกติ
รอบที่ 1/2 โควตา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค. 2561 - 7 ม.ค. 2562

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี    ภาคปกติ
[สำหรับผู้ดูแลระบบ]