ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1/1
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. - 20 พ.ย. 2560

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี    ภาคปกติ
[สำหรับผู้ดูแลระบบ]