ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พ.ย. 2562

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 4 ปี    ภาคปกติ
absmiddle การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ประจำปีกา... 25 ต.ค. 2562

[สำหรับผู้ดูแลระบบ]