ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รับสมัครภาคพิเศษ(กศ.บป.) เสาร์-อาทิตย์
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. - 7 ส.ค. 2561

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 4 ปี    ภาคพิเศษ(กศ.บป.)
รับสมัครภาคพิเศษ(กศ.บป.) เสาร์-อาทิตย์ รอบเพิ่มเติม
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 24 ส.ค. 2561

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 4 ปี    ภาคพิเศษ(กศ.บป.)
[สำหรับผู้ดูแลระบบ]