ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช*** ไม่มีกำหนดการณ์ในการรับสมัครในขณะนี้ ***
[สำหรับผู้ดูแลระบบ]