E-Regis  ระบบลงทะเบียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช E-Regis  ระบบลงทะเบียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กรุณา Login
เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nstru E-Regis)
กรุณาลงชื่อเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นใช้งาน


รหัสนักศึกษา : 
รหัสผ่าน : หากประสบปัญหาการใช้งานระบบโปรดแจ้ง

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อาคาร 9 โทรศัพท์ 075-392-043 , 084-1925908
05/02/2558 :

   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.วิชาชีพครู)

    สามารถสั่งพิมพ์ ตารางเรียน/ตารางสอน(ฉบับจริง)และใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน ได้ตั้งแต่

วันที่ 5 ก.พ. 2558 เป็นต้นไป


03/02/2558 :

    นักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ (อปท. และ กลาโหม)

    สามารถสั่งพิมพ์ ตารางเรียน/ตารางสอน(ฉบับจริง)และใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน ได้ตั้งแต่

วันที่ 4 ก.พ. 2558 เป็นต้นไป


03/12/2557 :

    นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.)

    สามารถสั่งพิมพ์ ตารางเรียน/ตารางสอน(ฉบับจริง)และใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน ได้ตั้งแต่

วันที่ 3 ธ.ค. 2557 เป็นต้นไป


09/11/2557 :

    นักศึกษาสามารถดูปฏิทินวิชาการประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 ได้ที่
    กำหนดการ/ปฏิทินวิชาการ
    รายวิชาที่เปิดภาคปกติ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   โทรศัพท์/แฟ็กซ์ : 075-392043  , 084-1925908   E-mail : nattawoot_won[@]nstru.ac.th
Copyright © 2015 All Rights Reserved.