E-Regis  ระบบลงทะเบียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช E-Regis  ระบบลงทะเบียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กรุณา Login
เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nstru E-Regis)
กรุณาลงชื่อเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นใช้งาน


รหัสนักศึกษา : 
รหัสผ่าน : หากประสบปัญหาการใช้งานระบบโปรดแจ้ง

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อาคาร 9 โทรศัพท์ 075-392-043 , 084-1925908
24/04/2558:

    ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557 นักศึกษาสามารถดำเนินการลงทะเบียนเรียน ได้จนถึง

วันที่ 26 เม.ย. 2558


16/04/2558:

    กำหนดการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557 นักศึกษาสามารถดำเนินการลงทะเบียนเรียน ได้ตั้งแต่

วันที่ 16 - 24 เม.ย. 2558

    และสามารถสั่งพิมพ์ ตารางเรียน/ตารางสอน(ฉบับจริง)และใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน ได้ตั้งแต่

วันที่ 30 เม.ย. 2558 เป็นต้นไป


16/04/2558 :

    นักศึกษาสามารถดูปฏิทินวิชาการประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557 ได้ที่
    กำหนดการ/ปฏิทินวิชาการ
    รายวิชาที่เปิดภาคปกติ
    รายวิชาที่เปิดภาคพิเศษ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   โทรศัพท์/แฟ็กซ์ : 075-392043  , 084-1925908   E-mail : nattawoot_won[@]nstru.ac.th
Copyright © 2015 All Rights Reserved.